Archeologie

  • Archeologie Horní tvrze v Kestřanech ZDE
  • Základní posouzení nálezů při obnově podlahy sklepa pod pozdněgotickým palácem ZDE
  • Využití nedestruktivních metod při systematickém záchranném archeologickém výzkumu Horní tvrze v Kestřanech ZDE
  • Archeologické zápisníčky ZDE
  • Gotické kamnové kachle na Písecku ZDE
  • Středověké kahany na nožkách ZDE
  • Valkony, Jiří 2006: Dokument C-TX-200801686. Archaia Jih. Dostupné z: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-TX-200801686 nebo ZDE.
  • Michálek, Jan; Fröhlich, Jiří 1985: Dokument C-TX-198602892. [sekundární zdroj]. Dostupné z: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-TX-198602892. nebo ZDE