Archeologie

  • Archeologie Horní tvrze v Kestřanech ZDE
  • Základní posouzení nálezů při obnově podlahy sklepa pod pozdněgotickým palácem ZDE
  • Využití nedestruktivních metod při systematickém záchranném archeologickém výzkumu Horní tvrze v Kestřanech ZDE
  • Archeologické zápisníčky ZDE
  • Gotické kamnové kachle na Písecku ZDE
  • Středověké kahany na nožkách ZDE