Odborné články

Naposledy přidané

1987 Soubor tří feudálních sídel a dvorce v Kestřanech u Písku
František Kašička, Archaeologia historica 12, 1987. Dostupné ZDE

1994 Nové objevy barokní barevnosti na Písecku (Drhovle, Kestřany, Chřešťovice)
Karel Kuča, Jiří Hladký, „Zprávy památkové péče“ 1994/54, str: 86–89. Dostupné ZDE

2007 Zaniklé švamberské a schwarzenberské hospodářské objekty v extravilánu Kestřan
Jiří Fröhlich, publikováno v „Výběr – časopis pro studium vlasti a dějiny Jihočeského kraje“, svazek 44, číslo 1. Dostupné ZDE


2012 Hradní kámen přemyslovské doby v Čechách.
Fediuk, Fediuková, Sidorinová, Šrámek, Táborský, in Academia, 2012. Dostupné ZDE.

2007 Zaniklé švamberské a schwarzenberské hospodářské objekty v extravilánu Kestřan
Jiří Fröhlich, publikováno v „Výběr – časopis pro studium vlasti a dějiny Jihočeského kraje“, svazek 44, číslo 1. Dostupné ZDE

1994 Nové objevy barokní barevnosti na Písecku (Drhovle, Kestřany, Chřešťovice)
Karel Kuča, Jiří Hladký, „Zprávy památkové péče“ 1994/54, str: 86–89. Dostupné ZDE

1987 Soubor tří feudálních sídel a dvorce v Kestřanech u Písku
František Kašička, Archaeologia historica 12, 1987. Dostupné ZDE

1977 Opevněná vekovská sídla doby přemyslovské v Čechách
Antonín Hejna, publikováno v ArchaeologiaHistorica 02,1977, str: 69-91. Dostupné ZDE

1963 Evidenční list nemovité kulturní památky
ČSAV, 1963. Dostupné ZDE

1961 České tvrze
Antonín Hejna. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha. 1961. Dostupné ZDE

1934 Hrady, zámky a tvrze království Českého, 7. díl Písecko
August Sedláček, 1934. Dostupné ZDE

1910 Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém.
Prof. Josef Soukup, Praha, 1910. Dostupné ZDE