I letos budeme na třetím nádvoří Strakonického hradu s naší středověkou kuchyní a posezením, jako podpora pro všechny hudebníky, řemeslníky a unavené pocestné

pořádaná obcí Kestřany, v areálu tvrze a barokní zahrady se bude možné občerstvit, odpočinout a na závěr akce s námi posedět ve tvrzi