Gotická kaple Máří Magdaleny v Kestřanech

TÉMA PRŮZKUMU: ASYMETRICKÉ UMÍSTĚNÍ VSTUPNÍHO PORTÁLU DO KAPLE MÁŘÍ MAGDALENY
PŘEDMĚT: Stavebně-historický průzkum I
VYPRACOVAL: Vojtěch Ružbatský
SPOLUPRACOVALI: Helena Vaňková, Barbora Schmidová, vojtěch Černý
VEDOUCÍ PRÁCE: Michael Rykl
SEMESTR: letní 2014/2015
DATUM SBĚRU INFORMACÍ V TERÉNU: 18. a 19. 3. 2015

https://issuu.com/neverwinter42/docs/portfolio_kest__any