Měřická dokumentace vybrané části

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
Typ práce: Bakalářská práce
Studijní program: Geodézie a kartografie
Autor: Kristýna Doležalová
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Datum odevzdání: 15.1.2017

Odkaz na práci: ZDE