Kestřanské manství

Kestřanské manství vzniklo z lidí, kteří se zde setkávají nejčastěji. Spojuje nás zájem o středověk, ať už profesní, či laický. Časté dohady a teorie nás přirozeně vedly k tomu některé záležitosti odzkoušet. Na základě takovéto experimentální archeologie vzniklo v roce 2013 uskupení lidí, kteří se rozhodli, kromě pomoci s rekonstrukcí tvrze, prezentovat středověký život v rámci programů pořádaných na tvrzi, nebo na historických akcích po celé republice. Setkávání s dalšími lidmi stejných zájmů, se ukázalo jako velice obohacující.

Naše aktivity se zaměřují převážně na třetí čtvrtinu 15. století, která byla ze stavebně historického hlediska na tvrzi významnou.

Zajímáme se o řemesla, dobovou kuchyni, tehdy dostupné a používané materiály. Opíráme se nejen o zkušenosti známé a vyčtené, ale i bezprostřední poznatky z nálezů a výzkumu na tvrzi, jakožto i z přímého použití replik a materiálů v terénu.

V neposlední řadě nás zajímá i bojová pohotovost, načež jsme přijali nabídku Slánské roty k účasti v zemské hotovosti.

Máte-li chuť, připojte se k nám!