Oficiální stránky Horní tvrze Kestřany

V Jižních Čechách, pouhých 7 km od královského města Písku naleznete unikátně dochovanou pozdně gotickou tvrz, která je součástí jedinečného historického areálu Kestřan.

Tvrz je otevřena celoročně a záměrem je i nadále pokračovat v započaté revitalizaci objektu a celého areálu s cílem vybudovat zde expozici „Život na středověké tvrzi“.  Je uvažováno o doprovodné expozici, která by připomněla rod Švamberků, za jehož působení tvrze získaly svojí středověkou podobu. Dále pokračují průzkumy tvrze, které mohou výrazně přispět k poznání o vývoji tvrzí a drobných sídel v jižních Čechách.

Horní tvrz Kestřany se těší na vaši návštěvu.

Památka je zpřístupněna veřejnosti denně:
duben – září
9:00 – 19:00

říjen- březen
9:00 – 17:00