Archeologie Horní tvrze v Kestřanech

BRŮŽEK, Pavel. Příspěvek k dějinám jihočeských šlechtických sídel. Archeologie Horní tvrze v Kestřanech. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Dostupné z: http://theses.cz/id/7niql0/Pavel_Br__ek_-_Bakal_sk_prce.pdf