České tvrze

Antonín Hejna. České tvrze. Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha. 1961.