Nové objevy barokní barevnosti na Písecku (Drhovle, Kestřany, Chřešťovice)

Zprávy památkové péče 1994/54, str: 86–89