Doplnění SHP – Purkrabsví (2013, Bc. Jiří Voslář)

Univerzita: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
Typ práce: Diplomová práce
Studijní program: Architektura a urbanismus
Fakulta: Fakulta architektury
Autor: Jiří Voslař
Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa
Datum odevzdání: 6. 4. 2013

Odkaz: http://kestrany.cz/wp-content/uploads/2020/06/VoslarDP2012_SHP_Purkrabství.pdf