Využití nedestruktivních metod…

Využití nedestruktivních metod při systematickém záchranném archeologickém výzkumu Horní tvrze v Kestřanech

ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIEv Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním RakouskuSborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013

Miroslav Dejmal, Jiří Grünseisen, David Merta, Michal Vágner, Hynek Zbranek

Odkaz ZDE