Zaniklé švamberské a schwarzenberské hospodářské objekty v extravilánu Kestřan

Jiří Fröhlich: Zaniklé švamberské a schwarzenberské hospodářské objekty v extravilánu Kestřan/ Untergegangene Wirtschaftshöfe der Švamberger und Schwarzenberger bei Kestřany

Studie byla publikována v roce 2007 v časopise „Výběr – časopis pro studium vlasti a dějiny Jihočeského kraje“ (svazek 44, číslo 1) /

Dostupné z ZDE